Strona G?ówna Zawody Motocross Zawody w K?odzku odwo?ane

Menu

Sponsorzy


Zawody w K?odzku odwo?ane PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 05 Maj 2014 11:46
"Z przykro?ci? informujemy ?e III eliminacja Pucharu która mia?a si? odby? na Poligonie 22 KBPG w K?odzko Nie odb?dzie si? , wynik?o to g?ównie ze zmiany Dowódcy Batalionu Piechoty Górskiej , który niestety nie wyrazi? zgody na przeprowadzenie takich zawodów w przeciwie?stwie do swojego poprzednika, który wida? mia? ca?kiem inne (lepsze) spojrzenie na przeprowadzenie wspólnie takich zawodów. "